بازدید از پروژه سالن همایش دانشگاه خوارزمی

مدیرعامل و جمعی از پرسنل شرکت پژواک تابان افق از پروژه سالن همایش این دانشگاه بازدید نمودند.
11/06/1396
پس از تکمیل سالن همایش دانشگاه خوارزمی تهران مدیر عامل و جمعی از پرسنل شرکت جهت بازدید به محل این پروژه مراجعه نمودند،در این روز ضمن بازدید از سالن همایش ، ثبت عکس های گروهی و مشاهده کلیپ مراحل تجهیز سالن همایش مدیرعامل شرکت جناب آقای محمد جواد آقاشیری به ایراد سخنرانی پرداخته و از زحمات یکایک پرسنل مجموعه و همکاری پیمانکار محترم تقدیر و تشکر نمودند.جناب آقای دکتر کاتبی ریاست محترم دانشگاه خوارزمی نیز  پس از بررسی بخشهای مختلف  سالن و بیان نظراتشان از سرعت و کیفیت انجام کار ابراز خرسندی نمودند.

*جهت مشاهده تصاویر تجهیز شده سالن همایش اینجا کلیک کنید*