تجهیز سالن کنفرانس استقلال دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تجهیز سالن کنفرانس استقلال دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از سیستم کنفرانس  ساخت تایوان 
05/12/1397
تجهیز سالن کنفرانس 60 نفره  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از سیستم های کنفرانس دیجیتال مارک  bxb  مدل ufo ساخت تایوان و سیستم پخش تصویر مارک Panasonic ژاپن و میز تمام mdf  در تاریخ بهمن ماه 97 انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.