دکوراسیون لابی ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه خوارزمی

دکور لابی ساختمان مرکزی دانشگاه خوارزمی تهران
28/07/1397
فضاهای لابی در معماری مدرن امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند که علاوه بر دارابودن مفهوم اصلی خود که همان ایجاد حس دعوت کنندگی است، دارای خصوصیات کلی بنا و در بردارنده روح حاکم بر کاربری فضا می باشد.
از این رو ما در کانسپت طراحی لابی دانشگاه خوارزمی تهران علاوه بر ایجاد فرمی دعوت کننده ، به دنبال خلق دو حس حرکت و سکون هم زمان در قالب یک فرم سیال بوده ایم.
بنابراین حرکت رو به جلو و پویایی که لازمه فضاهای دانشگاهی و علمی است از یک سو و ایجاد فضاهای مکث از سوی دیگر مبنای شکل گیری فرم گردید. پنل های طراحی شده  در هر سه جهت طولی،عرضی و ارتفاعی سالن در حال تغییر پارامتر است و در واقع انتزاعی از جبر خطی و معادلات سه مجهولی که توسط دانشمند بزرگ ایرانی محمد بن خوارزمی پایه گذاری شده می باشد.
فرم اصلی از گوشه پایین سمت چپ دیوار و در بدو ورود حرکت خود را آغاز کرده و در سقف لابی به صورت سیال ادامه میابد و در سمت راست بالای دیوار پایان می یابد.جهت دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.