ارتباط با ما

بررسی انواع سالن ها به لحاظ فرم و شکل – بخش اول

تجهیز سالن همایش
تجهیز سالن همایش

مراکزی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و همایش طرح می شوند معمولاً باید دارای تعدادی سالن که هر کدام برای مقصودی معلوم مناسب است، باشند.

به طور کلی باید توجه داشت که سالن های کنفرانس و همایش اغلب برای مقاصد گوناگون می توانند مورد استفاده قرار گرفته و در برآورد احتیاجات مختلف یک جامعه خدمات وسیعتری انجام دهند. 

در این مقاله سعی شده سالنهای همایش، کنفرانس و سالنهای چند منظوره به لحاظ فرم، شکل، مدل چیدمان صندلی ها و … بررسی شود. همچنین نحوه ی اصلاح سالنهای موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا بتواند پیشنهادی برای بهتر شدن وضعیت سالنهای همایش و سخنرانی کشور ایران باشد.

سالن همایش دیپوینت

مقدمه

سالنهای اجتماع عموماً از لحاظ عملکرد و نوع بهره گیری از فضا با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند. به طور مثال در یک سالن همایش، برخلاف سالن تئاتر و سینما یا حتی یک آمفی تئاتر سخنرانی همواره لازم است توان پاسخگوئی به خواسته های متفاوت در نظر گرفته شود.

 یک سالن همایش باید بتواند انواع گردهمایی کوچک و بزرگ و با ملزومات ویژه و گوناگون از قبیل تجهیزات مربوط به سکوی سخنران، تجهیزات سمعی و بصری، وسایل نمایش و غیره را در خود بپذیرد. حدود تنوع این خواسته ها چیزی است که همزمان با تعیین هدف ها و برنامه ریزی طرح مشخص میگردد.

طراحی سالن همایش

الزامات سالن های کنفرانس و همایش

مراکزی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و همایش طرح می شوند معمولاً باید دارای تعدادی سالن که هر کدام برای مقصودی معلوم مناسب است باشند. ادیتوریوم یا سالن اصلی همایش که طبعا برای پذیرش تعداد اشخاص بسیار در نظر گرفته میشود اغلب با ردیف صندلی های شیب دار طراحی میگردد که از لحاظ دید آکوستیک وضعیت مناسبی فراهم آورد. این سالن برای جوابگویی به مقاصد مختلف ممکن است به نحوی طراحی شود که قابل توسعه و گسترش و یا تفکیک شدن به سالن های کوچکتر باشد یک سالن جداگانه اغلب به عنوان نمایشگاه به سالن اصلی ملحق میشود که در ضمن میتواند مورد استفاده مهمانی ها، ضیافت ها و پذیرش ها نیز قرار گیرد.

طراحی سالن همایش

برای برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و ملاقات ها معمولاً لازم است سوئیت هایی با چند اتاق به ابعاد مختلف برای رؤسا و اولیای امور پیش بینی شود و این علاوه بر تسهیلاتی است که هتلهای مربوط به گردهمائی برای نمایندگان و دعوت شدگان فراهم میکنند.

به طور کلی باید توجه داشت که سالن های کنفرانس و همایش اغلب برای مقاصد گوناگون میتوانند مورد استفاده قرار گرفته و در برآورد احتیاجات مختلف یک جامعه خدمات وسیعتری انجام دهند.

تجهیز سالن همایش
تجهیز سالن همایش

تغییرات در ابعاد سالن

ادیتوریوم ها یا سالن هایی که با ردیف صندلی های شیب دار طراحی می شوند، می توانند به صورتهای زیر به فضاهای کوچکتر تبدیل گردند:

  • مجزا کردن قسمت بالکن به کمک دیوار جدا کننده

  • مجزا کردن قسمت زیر بالکن از جایگاه اصلی به کمک دیوارهای جدا کننده

  • تقسیم فضای سالن به دو بخش یا بیشتر توسط دیوارهای جدا کننده

تجهیز سالن همایش
اجرای سالن همایش گروه هتلهای متین مجتمع اقامتی چابکسر

 همچنین از لحاظ ابعاد بسیاری تغییرات ظاهری و بصری را می توان با کم و زیاد کردن نور در بعضی از قسمت ها به وجود آورد .به طور مثال می توان مقدار نور در قسمت انتهای سالن را کاهش داد و دقت و توجه اشخاص را به سمت صحنه متمرکز نمود .البته سالن باید در همه حال از لحاظ آکوستیک متعادل بوده و صندلی ها با مشخصات استاندارد آرایش و نصب شوند. 

در ادیتوریوم های بسیار بزرگ، چنانچه کاهش مقیاس ابعاد از لحاظ احساس مورد نظر باشد، می توان نوع صندلی ها را در بخشهای مختلف سالن به طور متنوع و متفاوت انتخاب نمود. تشخیص صندلی ها در گروه های کوچکتر می تواند در بیان احساس فوق کاملاً موثر واقع گردد .با بخش کردن سطح نشیمن سالن به سطوح مختلف و در ارتفاعات متفاوت می توان مسائل آکوستیکی فضا را بهتر حل نمود .مضافاً برای چیدن صندلی ها در بخشهای مختلف، می توان از رنگهای گوناگون کمک گرفت

تجهیز سالن همایش
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سالن بیمارستان امام حسن

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها

در بسیاری از سالن ها لازم است بتوان صندلی ها را جهت پاسخگویی به نیازها و مقاصد مختلف و نهایتاً مناسب نمودن سالن در هر موقعیت برای هر نوع کنفرانس تا حدی تغییر داد .ادیتوریومهایی که با صندلی های شیب دار طراحی می شوند، اساساً از این بابت ضعیف بوده و از لحاظ ترتیب آرایش صندلی ها تقریبا ثابتند.

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سالن بیمارستان امام حسن

البته ثابت بودن صندلی ها مزایایی هم دارد، اینکه با کاهش میزان سطح زیربنا به ازای هر شخص، ظرفیت سالن می تواند تا حدودی افزایش یابد و ضمناً این امکان فراهم شود که ویژگی های مربوط به مسائل بصری و آکوستیک سالن بسیار دقیق تر طرح گردند.

به طور کلی حتی در سالن هائی که صندلی های آنها ثابت طراحی شده انجام بعضی تغییرات امکان پذیر می باشد هر چند این تغییرات معمولاً با هزینه ای گزاف توام بوده و اصول باید منوط به دریافت اجازه نامه جهت پاسخگویی به مقررات حفاظت از حریق و قوانین راههای خروج باشد .در مواردی که به یادداشت برداری از مباحث کنفرانس و نوشتن مطالب نیاز باشدمی توان میزهایی به صورت ثابت یا تاشو به دسته صندلی ها و یا این که طبقه هایی به صورت کشوئی یا لولائی به پشت صندلی های ردیف جلو نصب نمود .

تجهیز سالن کنفرانس
سالن کنفرانس شماره یک دادگستری همدان

طراحی این وسایل باید به صورتی انجام گیرد که به همه وجه مزاحم راه عبور نشده و کارائی و سهولت تخلیه و خروج اشخاص را مضمحل نکند .در یک سالن گردهمایی، تأمین حرکت سریع اشخاص با راحتی و آرامش، بی سروصدا و دور از خطر همواره از اهم مسائل است.

نوع دیگر مناسب سازی فضا به این شکل می تواند انجام گیرد که صندلی ها به طور یک ردیف در میان از سالن برداشته شده و به جای آن میزهای تحریر جانشین شود. در این روش که انجام آن نیازمند تدوین برنامه ای از پیش طراحی شده است، میزها باید به صورت کاملاً مطمئن در محل قفل و بست شوند .این نوع مناسب سازی که در واقع یک سالن نوع تئاتر را به یک کلاس درس تبدیل می کند هر چند ظرفیت پذیرائی سالن را کاهش می دهد، در عوض امکان انجام بسیاری کنفرانس ها، سمینارها و گردهمایی ها را فراهم خواهد نمود.

تجهیز سالن کنفرانس

معمولی ترین فرم سالن برای حداکثر بهره وری از تغییرات به این شکل است که در سطح مرکزی سالن قسمتی مسطح در نظر گرفته شود و صندلی های اطراف آن بر روی پلکان های مخصوص در سطحی بالاتر قرار گیرد .به این ترتیب سطح افقی و همواری پیش بینی شده است که می تواند هر بار به شکلی خاص چیده شده و برای نیازهای مختلف به شکلهای دلخواه استفاده شود .

برای افزایش ظرفیت سالن می توان محدوده هموار سالن را نیز به کمک سکو های تاشو به صورت پلکان درآورد و یا در آن قسمت، از صندلی های قابل انتقال استفاده نمود .تنوع استفاده از فضا و انعطاف های مورد نظر اغلب با ساختن سن های متحرک و پائین یا بالا رونده نیز می تواند تا حدی گسترش یابد .

سالن همایش دیپوینت

طراحی ادیتوریومها

بیمارستان رهنمون یزد

 در طراحی ادیتوریوم، اصول و معیارهایی حاکم است که طراح بدون رعایت آنها قادر به ارائه طرح نخواهد بود. هر چه گنجایش ادیتوریوم بیشتر باشد تعداد و اهمیت این اصول افزایش می یابد .به طور کلی موفقیت طرح یک ادیتوریوم در گرو بکارگیری ترکیب درستی از اصول و معیارهایی خواهد بود که به بخشی از آن در زیر اشاره می شود.

حداکثر گنجایش سالن، بر حسب تعداد اشخاص باید حدوداً مشخص شود و چگونگی تقسیم و تغییرپذیری آن به منظور مناسبت با جمعیت های مختلف و عملکرد های متنوع، معلوم گردد.

تجهیز سالن همایش

پلان های مدور و بیضوی

از روزگاران بسیار دور تا به امروز این نوع پلان ها بیشتر برای ایجاد استاد یوم ها انتخاب شده اند.

ویژگی عمده این شکل پلان ها بیشتر در صحنه یا میدان مرکزی آنهاست که از هر سو توسط جایگاه احاطه شده و آرنا Arena نامیده می شود .

از نمونه های بارز استادیوم های مدور یا بیضوی، می توان عبارت کلیزیوم Coliseum در شهر رم را نام برد، که در دوران امپراطوری روم باستان احداث گردیده است. در آن زمان ها پیکارهای خونین گلادیاتورها  ، آئین های رسمی و نمایش های سرگرم کننده و مفرح مهمترین و رایج ترین عملکرد اینگونه استادیوم های غالباً روباز بود.

 اما استادیوم های مدور یا بیضوی شکل امروز کاربردهای اجتماعی متنوع تری همچون برگزاری نمایشگاه، انجام مسابقات ورزشی، اجرای کنسرت و غیره و حتی برگزاری کنوانسیون ها و همایش های بزرگ را نیز یافته اند، اینگونه تحولات از یک سو، و پیشرفت تکنولوژی ساختمان از سوی دیگر، که امکان پوشش کامل سقف برای آنها را به وجود آورده، بهره گیری دایم و همیشگی از اینگونه پلان ها را میسرساخته است

بزرگی این بناها و نیاز به پخش و انتقال صدا به تمامی فضا ،ایجاب می کند که تاسیسات صوتی پیچیده و نوع خاصی از بلندگو نصب و به کار گرفته شود، در محاسبات تاسیسات صوتی، هر بخش از جایگاه حضار به مثابه ی سطح جاذب صدا منظور می شود و سیگنال ها با آمپلیتود محاسبه شده، از طریق« ستون بلندگو » هایی با موقعیت مناسب به سمت هر یک از این سطوح پخش می گردد.

در این روش با کنترل مشخصات، جهت و زاویه امواج صوتی، از طنین یا پژواک ناخواسته اجتناب می گردد و چنانچه ضرروی باشد با اعمال فواصل زمانی بسیار کوتاه و تأخیر دهنده در سیستم پخش، صداهای مستقیم و ارسالی را همزمان می کنند.

این شکل ساختمان ها چنانچه قرار باشد روباز ساخته شوند، معمولاً در محوطه هایی مستقر می شوند که سروصدای محیط اطراف، مشکلی جدی به وجود نیاورد و در پیرامون منابع صوتی درونی به طراحی آکوستیک ویژه ای نیاز نباشد، در این موارد برای برگرداندن صداهای خارجی به محیط خود، می توان در صورت لزوم از بازتابنده های صوتی نیز استفاده کرد، به هرحال چنانچه از محدودیت های آکوستیکی (که در اینگونه بناها معمولاً اجتناب ناپذیر است) چشم پوشی شود ، امکان پذیرش جمعیت های بسیار زیاد و تدارک اتمسفری با جذابیت خاص، از امتیازات قابل توجه و منحصر به فرد این شکل استادیوم ها محسوب می گردد.

جذابیت خاص، از امتیازات قابل توجه و منحصر به فرد این شکل استادیوم ها محسوب می گردد.

جلسات عمومی آغاز و انجام همایش ها و کنوانسیون ها، که جمعیت زیادی در آنها شرکت می کنند معمولاً در انواع سرپوشیده این استادیوم ها برگزار می شود و نظر به این که در زمانهای بین این جلسات، مباحثات تخصصی و کارشناسی در گروه های کوچکتر انجام می گردد بهتر است اینگونه استادیوم ها، در خود فضاهای کوچکتری نیز برای انجام این فعالیت ها داشته باشند تا امکان استفاده جامع و کامل از آنها که به عنوان یک اصیل مهم در ارتباطبات اجتماعی،روابط بازرگانی و سیاست ای اقتصادی بشمار آمده، تأمین گردیده و راه های جذب بیشتر مردم و انجام گردهمایی های پرثمر هموارتر شود.

در مقاله بعدی با نوع های دیگر سالن ها از نظر نوع و شکل آشنا می شویم.