دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سالن بیمارستان امام حسن(ع)

اجرا

شرکت پژواک تابان افق طراحی مشاوره و اجرای صوت نور تصویر و دکوراسیون و تجهیز سالن همایش , کنفرانس ,آمفی تئاتر , سینما

طراحی