ارتباط با ما

پروژه های سالن کنفرانس

 • سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
 • پروژه های سالن کنفرانس دادگستری کل استان همدان (3 سالن)

 • پروژه های سالن کنفرانس بنیاد شهید تهران(7 سالن)

  1- سالن کنفرانس مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی

  2-سالن کنفرانس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
  3-سالن کنفرانس مجتمع رسول زاده بنیاد شهید تهران
  4-سالن کنفرانس دفتر ریاست بنیاد شهید تهران
  5-سالن کنفرانس دفتر معاونت بنیاد شهید تهران
  6-سالن کنفرانس مرکز آموزش های بنیاد شهید تهران
  7-سالن همایش موزه شهدا
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله سالن کنفرانس امام رضا
 • پروژه سالن های کنفرانس و اتاق ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان (3 سالن)

 • پروژه سالن های کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (2 سالن )

 • پروژه سالن کنفرانس اداره کل اقتصاد و دارایی البرز
 • پروژه سالن  کنفرانس و سالن آموزش دانشگاه ولایت ایرانشهر (3 سالن)
 • پروژه سالن کنفرانس دانشگاه صنعتی جندی شاپور
 • پروژه سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • پروژه سالن کنفرانس دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
 • سالن کنفرانس مجتمع رسول زاده بنیاد شهید
 • پروژه سالن کنفرانس معاونت فرهنگی بنیاد شهید
 • پروژه سالن کنفرانس پارک علم و فناوری گیلان
 • پروژه سالن کنفرانس پارک علم و فناوری

 •  پ
تجهیز سالن کنفرانس
 • سالن کنفرانس فرمانداری شهر ری
 • سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی
 • سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی
 • سالن کنفرانس دانشگاه امیرکبیر
 • سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • سالن کنفرانس شرکت صا ایران
 • سالن کنفرانس موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه
 • سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان
 • سالن کنفرانس برق منطقه ای استان کرمان
 • سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد
 • سالن کنفرانس رستوران لوکس طلایی
 •  
سالن کنفرانس گاز استان البرز
 • سالن کنفرانس سازمان هواشناسی
 • سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت
 • سالن کنفرانس موسسه بسیجیان – تامین اقلام مصرفی
 • سالن کنفرانس معاونت عملیات ستاد مشترک
 • سالن کنفرانس مجلس شورای اسلامی
 • سالن کنفرانس ستاد تبلیغات اسلامی
 • سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی ایران
 • سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی