پژواک تابان افق

پروژه های سالن کنفرانس

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سالن کنفرانس امام رضا (ع)
شرکت گاز استان البرز
بیمارستان مسلمین شیراز
دادگستری استان همدان
سالن کنفرانس شماره یک و دو
شرکت توزیع برق زنجان
بنیاد شهید تهران
سالن مجتمع رسول زاده
اتاق بازرگانی و صنایع معادن زاهدان
دانشگاه ولایت ایرانشهر
سپاه انصارالمهدی زنجان

بیشتر