پروژه های سالن کنفرانس

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

سالن کنفرانس امام رضا (ع)

شرکت گاز استان البرز

بیمارستان مسلمین شیراز

دادگستری استان همدان

سالن کنفرانس شماره یک و دو

شرکت توزیع برق زنجان

بنیاد شهید تهران

سالن مجتمع رسول زاده

اتاق بازرگانی و صنایع معادن زاهدان

دانشگاه ولایت ایرانشهر

سپاه انصارالمهدی زنجان