ارتباط با ما

از ایده تا طرح

مفهوم یابی اغلب مرحله ای از برنامه ریزی است که طراح، طی آن جدی ترین ناکامی ها و موفقیت ها را تجربه می کند. گاهی برای یک طراح بسیار دشوار است که به تعهدات اولیه خود نسبت به یک تمهید عمل کند و حال اینکه نقطه شروع کار او از همین جا آغاز می شود. ممکن است طراح، نسبت به خلق ایده های اولیه در طراحی سازه نقش منفعلی را برای خود فرض کند که در این حالت، ترجیح می دهد اطلاعات پروژه را از روی برنامه آن دریافت کرده و به انتظار می نشیند تا مفاهیمی از ضمیرش تراوش کند.

کانسپت طرح اولیه

شاید هم، درصدد آن باشد تا مفاهیم را به طور فعالانه و از طریق خودآگاهی ایجاد کند که در این صورت، بنابر نظریه اول، باید اجازه داد تا مفاهیم خود به خود و به طور اتفاقی پدید آیند.

از ایده تا طرح

طراح بسته به شخصیت و روش های مختلف طراحانه اش، می تواند مسایل مربوط به مفهوم را، در یک توالی ثابت عنوان کرده و با بکارگیری ترتیبی خاص و یا حتی بدون استفاده از هیچگونه ترتیبی و با انتخاب مفاهیم به صورت اتفاقی این کار را انجام دهد تا زمانیکه در نهایت زیربنای اتخاذ یک راه حل مناسب، کامل گردد. 

همواره در طول طراحی پروژه نظرات کارفرما باعث تغییرات جزئی و بعضاً کلی در طرح خواهد شد که معمار باید نسبت به این تغییرات انعطاف پذیر بوده و طرح خود را با توجه به نظرات کارفرما تغییر دهد. در طراحی سالن همایش دانشگاه نیشابور از ابتدای شروع روند طراحی تا انتها، طرح های متفاوتی ارائه شد که در نهایت طرح اصلی مورد تائید تیم فنی دانشگاه آزاد نیشابور قرار گرفت. تعدادی از کانسپت های اولیه از شروع ایده پردازی تا رسیدن به طرح نهایی برای این سالن همایش به شرح زیر آمده است.

کانسپت طرح اول

کانسپت طرح اولیه

 

کانسپت حجمی دیوار و نمای دو بعدی برگرفته شده از خطوط مثلثی و شکسته مقبره خیام  ودر دید سه بعدی در هماهنگی با طرح سقف شکل می گیرد که به صورت پلکانی  در امتداد سقف حرکت کرده و روی دیوار کشیده می شود و در واقع عنصر پیوند دهنده سقف ودیوار می باشد.

کانسپت طرح اول:

1-طراحی جداره ها منطبق با طرح بدنه ساختمان: استفاده از خطوط صاف و اشکال مربع و مستطیل به شکلی مدرن.

2-استفاده از رنگ فیروزه ای : شهری که به ئلیل وجود معادن غنی سنگ فیروزه و کاشی ها، مناره ها، کنبدها، و مقبره های فیروزه ای رنگ شهرت جهانی دارد.

3-اقتباس از طرح مقبره خیام و استفاده از خطوط مثلث و لوزی شکل در طرح شکل در طرح بدنه .

4-حرکت گنبدی سقف به شکلی مدرن با اقتباس از گنبد مساجد.

کانسپت طرح دوم:

کانسپت حجمی دیوار و نمای دو بعدی برگرفته شده از خطوط مثلثی و شکسته مقبره خیام  ودر دید سه بعدی در هماهنگی با طرح سقف شکل می گیرد که به صورت پلکانی  در امتداد سقف حرکت کرده و روی دیوار کشیده می شود و در واقع عنصر پیوند دهنده سقف ودیوار می باشد.

کانسپت طرح دوم
کانسپت طرح دوم
کانسپت طرح دوم

طرح نهایی:

طرح نهایی