27 خرداد 1401

سالن همایش سپاه امام سجاد هرمزگان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سپاه امام سجاد هرمزگان به […]
27 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
22 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی […]
25 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز همایش های رازی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز همایش های […]
1 تیر 1401

سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی پولادپیچ کار پاکدشت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی پولادپیچ […]
1 تیر 1401

سالن همایش دانشگاه علامه طبرسی تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه علامه طبرسی استان […]
28 آذر 1401

سالن همایش دانشگاه خوارزمی – سالن جغرافیا – 17 شهریور و لابی

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2023/03/uni-kharazmi-project.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش جغرافیا – لابی و […]
22 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی آبادان به […]
27 خرداد 1401

سالن همایش دادگستری کل استان همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دادگستری کل استان همدان به […]