21 شهریور 1401
طراحی، ساخت و تجهیز پروژه سالن همایش مجتمع قضائی خانواده و اطفال استان تهران

سالن همایش دادگستری کل استان تهران – مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2022/09/Family-and-childrens-justice.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت نصیر عمران آریا، شرکت مهندسین مشاور شورا و شرکت پژواک تابان افق، […]
22 خرداد 1401
سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز

سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز به پایان […]
27 خرداد 1401
سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار

سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار […]
27 خرداد 1401
سالن همایش بیمارستان شهید رهنمود یزد

سالن همایش بیمارستان شهید رهنمود یزد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان شهید رهنمود یزد به پایان […]
24 خرداد 1401
سالن همایش بیمارستان امام حسن بجنورد

سالن همایش بیمارستان امام حسن بجنورد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان امام حسن بجنورد به […]
24 خرداد 1401
سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر

سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر به پایان رسید… سال […]
18 خرداد 1401
سالن همایش اداره کل راه و شهرسازی شهرکرد

سالن همایش اداره کل راه و شهرسازی شهرکرد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن همایش اداره کل راه و شهرسازی شهرکرد به پایان […]
27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز - 2

سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز […]
27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان - 14

سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]