28 شهریور 1402

سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویاناستان تهران در […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجتمع ولایت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجتمع ولایت به پایان رسید… […]
20 فروردین 1402

سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – سالن امام رضا

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2023/03/video-baghiatallah-conference-hall.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه […]
17 فروردین 1402

سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌ فنی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی استان تهران در مدت زمان 1 […]
28 اردیبهشت 1401

سالن کنفرانس دادگستری کل استان همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن های کنفرانس دادگستری کل استان همدان […]
24 خرداد 1401

سالن کنفرانس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به پایان […]
24 خرداد 1401

سالن کنفرانس پارک علم و فناوری کردستان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس پارک علم و فناوری کردستان به پایان رسید… […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز

  به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز در […]