1 تیر 1401
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | اداره گاز استان البرز

سالن کنفرانس اداره گاز استان البرز

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 18 نفر کنفرانس + 51 نفر همایش + […]
30 خرداد 1401
سالن کنفرانس اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی

سالن کنفرانس اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1400 اجرا شده است 47 + 19 نفر حضار طراحی و تجهیز دکوراسیون، آماده […]
24 اسفند 1401
تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان البرز - 3D

سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان البرز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان […]
28 خرداد 1401
سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
19 فروردین 1402
سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - شهریار

سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران – شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان […]
18 فروردین 1402
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس ساختمان پرگل - طبقه اول

ساختمان پرگل – شرکت پاراوان گستر شمال – سالن های کنفرانس و اتاق ها

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز بخش های مختلف ساختمان پرگل که متعلق […]