30 خرداد 1401

سالن کنفرانس اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1400 اجرا شده است 47 + 19 نفر حضار طراحی و تجهیز دکوراسیون، آماده سازی […]
30 خرداد 1401

سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر)

طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1400 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه شرکت سبز […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجتمع ولایت

اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1392 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس سپاه محمد رسول الله – زنجان

اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1392 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه سپاه محمد رسول الله – زنجان […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1393 اجرا شده است کارفرمای […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D) تاریخ اجرا این پروژه در سال 1393 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه اتاق […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس مجتمع رسول زاده بنیاد شهید تهران

اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه بنیاد شهید تهران می باشد ظرفیت […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی (ره)

اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1395 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه مرکز جامع علمی و کاربردی امام […]
28 خرداد 1401

سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز

طرح سه بعدی (3D) تاریخ اجرا این پروژه در سال 1396 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه بیمارستان مسلمین شیراز می باشد ظرفیت سالن […]