31 خرداد 1401

سالن همایش گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 145 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط […]
30 خرداد 1401

سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر)

طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1400 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه شرکت […]
1 تیر 1401

سالن کنفرانس شرکت عمران و مسکن بانک دی

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 29 نفر + 16 نفر حضار طراحی و […]
28 اردیبهشت 1401

سالن سینمای خصوصی برج های ساحلی دژاوو رویان

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه کارفرمای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1400 اجرا شده است 16 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، […]
5 شهریور 1401

استادیوم 15000 نفری کاشان

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
5 شهریور 1401

استادیوم 15000 نفری رشت

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
5 شهریور 1401

استادیوم 15000 نفری اراک

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
28 اردیبهشت 1401

استادیوم 13000 نفری سلیمانیه عراق

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1391 اجرا شده است 13000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]