اعتماد شما

تجهیز سالن کنفرانس

   
  آدرس: تهران، ضلع جنوبی میدان توحید، شماره ۸۸، ، طبقه ســوم، واحد ۷
  روابط عمومی:۳۴۸۳۶۴۵ (۹۲۱) ۹۸+  – info@pto-co.com
  بازرگانی : ۶۲۰۶۵۹۸ (۹۱۲) ۹۸+ – ۶۶۵۶۱۲۴۶ و۶۶۵۶۱۲۴۸(۰۲۱) – commercial@pto-co.com 
  تلفن:۶۶۵۶۳۷۹۴-۶۶۹۳۰۴۱۸-۶۶۹۳۲۳۳۷-۶۶۹۳۹۷۸۷-۶۶۹۳۰۷۰۹و۶۶۹۳۷۳۲۰  (۰۲۱)
  فکس : ۶۶۵۶۳۷۱۳ (۰۲۱)
  ساعت کاری: ۸ لغایت 17