ارتباط با ما

Auditorium Project

 • Kharazmi University-Geography conference hall
 • Kharazmi University-17 Shahrivar Hall & Lobby
 • Kashan Chamber of Commerce
 • Shahrkord Chamber of Commerce
 • Gorgan Chamber of Commerce
 • Orumiyeh  Chamber of Commerce
 •  Shiraz Moslemin Hospital
 •  
پروژه سالن همایش
 •  Justice of Hamedan province(3 Hall)
 •  Zahedan Chamber of Commerce (3 Hall)
 • General Department of Road & Urban Development – Chaharmahal and Bakhtiari Province (1200 seats)
 • Robatkarim Medu- General Department Tehran Province 
 •  Shahid Mostafa Khomeini Campsite – Damavand
 • Shahid Montazary Campsite-Shahriar(Tehran Medu)
 •  Matin Hotel -Chaboksar
 • Imam Hasan Hospital – Bojnurd
 • Alameh Tabarsi Technical University
 • Neyshanour University
 • Shahid Rasouli Campsite-Nowshahr
 • Imam Sajad Sepah – Hormozgan
 • Pakdasht City CouncilShahid Mostafa Khomeini
بیمارستان رهنمون یزد
 • Noor hospital -Shahriar
 • Mehr  hospital 
 • Trita Hospital – Tehran
 • Ali Asghar hospital 
 • Hazrat Rasool Akram Hospital
 • Iranshahr University(3 Hall)
 • University Of Zabol (4 Hall)
 • Iran University of Medical Sciences-Razi Hall
 • Iran University of Medical Sciences-Velayat Complex
 • Kashan University of Medical Sciences
 • Shahid Sadoghi University of Medical Sciences
 • North Khorasan University of Medical Sciences
 • Polad Pich Kar Technical University
تجهیز سالن همایش
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان-شهرستان الوان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هویزه
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شادگان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان گتوند
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان هندیجان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان اندیمشک
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان شوش
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان شوشتر
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان مهر آبادان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان ایذه
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان شهرستان بهبهان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان تالار آفتاب
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان همدان شهرستان اسد آباد
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان فارس شهرستان استهبان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان فارس شهرستان جهرم
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان فارس شهرستان نیریز
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان سمنان شهرستان سرخه
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان سمنان شهرستان میامی
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان لرستان
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان سراوان
تجهیز سالن همایش
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان کنارک
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بابل
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان خراسان رضوی
 • سالن همایش اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان خواف
 • سالن همایش بیمارستان مهر تهران
 • سالن همایش بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران
 • سالن همایش معاونت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • سالن همایش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 • سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی -سالن صدرا و سینا شیراز
 • سالن همایش دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران
 • سالن همایش دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • سالن همایش دانشگاه تربیت معلم آب باریک
 • سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 • سالن همایش دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • سالن همایش دانشگاه نفت و گاز شیراز
 • سالن همایش دانشگاه ازاد رفسنجان
 • سالن همایش دانشگاه پیام نور
 • سالن همایش دانشکده فنی و مهندسی شاهرود
اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای شهر تهران اردوگاه شهید منتظری شهریار
اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای شهر تهران اردوگاه شهید منتظری شهریار
 • School of Paramedical Sciences-Tehran University
 • Tarbiat Modares University – Tehran
 • Mathematical Sciences-Tehran University
 • Semnan University
 • Islamic Azad University of Abadan
 • Garmsar University
 • Foundation of Martyrs and Veterans Affairs-Borujerd
 • Foundation of Martyrs and Veterans Affairs- Shahid Fajr town
 • Desert Research Center- Tehran University
دانشگاه خوارزمی تهران
 • سالن همایش شرکت مهاب قدس تهران
 • سالن همایش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تهران
 • سالن همایش آموزش و پرورش چهار محال بختیاری
 • سالن همایش موسسه ملی و کاربردی وزارت نیرو تهران
 • سالن همایش مجتمع سینمایی تجاری زندگی شهرستان سراوان
 • سالن همایش مجتمع فرهگی و هنری شرکت گاز عسلویه
 • سالن همایش مجلس شورای اسلامی- سالن خبرنگاران تهران
 • سالن همایش پژوهشکده حمل و نقل تهران
 • سالن همایش اداره تامین اجتماعی رشت
 • سالن همایش پدافند هوایی شمال غرب تبریز
 • سالن همایش نگین غرب تهران
 • سالن همایش پارک علم و فناوری شاهرود
 • سالن همایش سازمان هلال احمر شاهرود
 • سالن همایش شرکت آب و فاضلاب شیراز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
 • سالن همایش پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • سالن همایش شرکت تجهیزات ونوسازی مدارس تهران
 • سالن همایش اداره تامین اجتماعی کرمان
 • سالن همایش سازمان هلال احمر سمنان
 • سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری بندر عباس
 • سالن همایش اداره راه و ترابری بیرجند
 • سالن همایش استانداری سیستان و بلوچستان
 • سالن همایش معاونت مهندسی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
 • Seyed Shohada – Karbala (Iraq)
 • Tehran Psychiatric Institute
 • Imam Sajad Learning Center- Eghlid
 • Pharmacy Dr. Abidi
 • Islamic Republic of Iran Shipping Lines
 • Bank Melli Iran
 • Parsaryan  Company
 • Medu – Darake(Tehran)
 • Mohamad Rasoulallah Sepah – Zanjan
 •  
تجهیز سالن همایش
 • Khorasan Science And Technology Park
 • National Iranian Oil Refining & Distribution Company- Chabahar
 • Bushehr Nuclear Power Plant
 •  Iran Municipalities Organization 
 • Agricultural Jahad Office-Yazd
 • Iranian Oil Pipeline and Telecommunication Company
 • Iran Technical and Vocational Training Organization-Kiasar
 • Iranian Artists Forum-Tehran
 • Sayed Shohada Cultural and artistic complex -Tehran
 • Mashhad Industrial management
 • sisters seminary – Ardakan Yazd