سالن سینمای خصوصی برج های ساحلی دژاوو رویان

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1399 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس شایگان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 16 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت و تصویر تخصصی، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا