تجهیزات مقرون به صرفه

تجهیزات مقرون به صرفه مقایسه بودجه با منابع مالی یک پروژه متناسب با خصوصیات آن پروژه روش بسیار خوبی برای مدیریت پروژه است. مسائل مهمی که در این مورد باید دیده شود به عنوان مثال مؤلفه های مانند بازه زمانی، زمان ساخت،  زیرساخت سیم کشی، برنامه های نگهداری، پرسنل و بودجه است. تیم طراحی و …

تجهیزات مقرون به صرفه ادامه »