مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر

مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر: 1- چند ردیفه : که در این روش صندلی ها در یک راستا و در یک خط راست به صورت موازی پشت سر هم چیده میشوند. در این مدل چیدمان اگر در دو سمت ردیف صندلی ها راهرو وجود داشته باشد استاندار قرارگیری تعداد صندلی در هر ردیف 14 تا …

مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر ادامه »