سیستم های کنفرانس

شرح کلی سیستم کنفرانس: امروزه سالن های کنفرانس از شکل سنتی خارج شده و با استفاده از تکنولوژی روز به سالن های چند منظوره با سیستم های پیشرفته سمعی بصری ارتقاء یافته اند. مواردی مانند استفاده از میکروفون کنفرانس با قابلیتهای مختلف ، تصویربرداری اتوماتیک ، مستند سازی، کنترل مرکزی تجهیزات سالن کنفرانس و قابلیت …

سیستم های کنفرانس ادامه »