5 شهریور 1401

مسجد امام علی – دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1394 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
27 خرداد 1401

سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394-1395 […]
27 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
22 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1396 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای […]
25 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز همایش های رازی

قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1388 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد ظرفیت سالن […]
1 تیر 1401

سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی پولادپیچ کار پاکدشت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی پولادپیچ […]
28 اردیبهشت 1401

سالن همایش دانشگاه خوارزمی – سالن جغرافیا – 17 شهریور و لابی

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2023/03/uni-kharazmi-project.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش جغرافیا – لابی و […]
22 خرداد 1401

سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1396 اجرا شده است کارفرمای پروژه کارفرمای […]
21 اردیبهشت 1401

سالن همایش – آمفی تئاتر دانشگاه سراسری نیشابور

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه سراسری نیشابور در مدت […]