گروه مهندسی پژواک تابان افق، مشاور، طراح، سازنده و تجهیز کننده انواع سالن همایش، آمفی تئاتر، سینما و کنفرانس در تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات فرهنگی و هنری. همچنین تجهیز کننده سیستم های صوتی مراکز ورزشی و اماکن مذهبی.

روند اجرای پروژه ها در شرکت پژواک تابان افق

فرآیند اجرای پروژه های شرکت پژواک تابان افق دارای مراحل متعددی است که در بخشی اختصاصی به جزئیات کامل این امر مهم پرداخته و در نظر داشته باشید این سلسله مراتب در انواع پروژه ها به کار می‌رود.