به درخواست مسئولین دانشگاه خوارزمی استان تهران در سال 1396، لابی این دانشگاه توسط گروه مهندسی پژواک تابان افق طراحی و ساخته شد. در این کانسپت طراحی از مفاهیم پایه جبر و همچنین معماری مدرن استفاده شده که در ادامه به توضیحات کاملی از کانسپت طراحی لابی دانشگاه خوارزمی می پردازیم.

طراحی لابی مدرن

فضاهای لابی در معماری مدرن امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد که علاوه بر دارا بودن مفهوم اصلی خود که همان ایجاد حس دعوت‌کنندگی‌ است، دارای خصوصیات کلی بنا و در بردارنده روح حاکم در کاربری فضا می‌باشد. از این رو ما در کانسپت طراحی لابی دانشگاه خوارزمی تهران، علاوه بر ایجاد فرمی دعوت کننده، به دنبال خلق دو حس، حرکت و سکون همزمان در قالب یک فرم سیال بوده‌ایم. بنابراین حرکت رو به جلو و پویایی که لازمه فضاهای دانشگاهی و علمی است از یک سو و ایجاد فضاهای مکث از سوی دیگر مبنای شکل گیری فرم گردید.

پنل های طراحی شده در هر سه جهت، طولی، عرضی و ارتفاعی سالن در حال تغییر پارامتر است و در واقع انتزاعی از جبر خطی و معادلات سه مجهولی که توسط دانشمند بزرگ ایرانی، محمد بن خوارزمی، پایه گذاری شده می‌باشد.

فرم اصلی از گوشه پایین سمت چپ دیوار و در بدو ورود حرکت خود را آغاز کرده و در سقف لابی به صورت سیال ادامه می‌یابد و در سمت راست بالای دیوار پایان می‌یابد. در هر کدام از این پنل ها پارامترهای (z,x,y) در حال تغییر است. تغییر متریال از چوب (که در اجرا به دلایل مالی تبدیل به MDF شد) به بتن در سمت راست دیوار و کشش آن به سمت کف، که از متریال اپوکسی تیره به رنگ بتن استفاده شده در جهت ایجاد فضای مکث  می‌باشد. فضای نشیمن، با روکش چرم و حرکت آن از سقف به سمت بدنه و شکل گیری مبلمان در جهت تقویت کانسپت اصلی خلق شدند.

موارد ساخت لابی دانشگاه