سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز همایش های رازی

Previous slide
Next slide
تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1388 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 1060 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 ماه به طول انجامیده است.