قبل
بعدی
تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1395-1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دادگستری کل استان همدان می‌باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 300 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.