تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1394 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه شرکت گاز استان گیلان می‌باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 151 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.