سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1392 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان می‌باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 195 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.