تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1392 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اداره کل امور مالیاتی استان البرز می‌باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 150 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.