تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1400 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه شرکت سبز گلسار می‌باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 87 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، آماده سازی زیرساخت صوت و تصویر، نور عمومی و تخصصی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.