طراحی سالن همایش مدرن

روند پروسه طراحی سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه در سالنی به مساحت حدودا 500 متر مربع به صورت ذوزنقه‌ای شکل آغاز شد، با توجه به خواسته کارفرما مبنی بر دارا بودن یک سن بزرگ در کنار حداکثر ظرفیت سالن، عمق سن را به 7 متر و عمق گرادیان به عرض 110 سانتی متر در نظر گرفته شد. 2 راهرو در وسط به عرض 120 سانتی متر و 2 راهرو در کناره ها به عرض 160 سانتی متر، با وجود 6 درب ورودی 2 لنگه، ظرفیت 555 مورد تأیید قرار گرفت.

ساخت سالن همایش حرفه ای

کانسپت طراحی سقف سالن همایش با توجه به اجرا شدن تأسیسات مکانیکی به صورت دریچه های اسلوت خطی به صورت اکسپوز در دهانه های دریچه شکل قرار گرفت. خطوط اکسپوز سقف در دیواره های سالن امتداد پیدا کرد و بدنه ها به صورت قطعات افقی 30 سانتی و قطعات CNC شده عمودی طراحی گردید.رنگ بندی سالن به طور کلی، رنگ چوب، زنگ طوسی در سه طیف نزدیک به هم در متریال MDF، Wool Panel و موکت در نظر گرفته شد و رنگ چوب به صورت CNC و قطعات لوور در سقف و قسمت‌های بدنه در آکس سن و دیوار اتاق فرمان طراحی گردید.

موارد اجرای تجهیزات سالن همایش