سالن کنفرانس دادگستری کل استان همدان

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دادگستری کل استان همدان می باشد.

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 97 نفر در طبقه 2 و 45 نفر در طبقه 4 است.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی، تأسیسات

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 4 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا