تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه پارک علم و فناوری کردستان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 28 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 ماه به طول انجامیده است.