سالن کنفرانس معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه معاونت فرهنگی بنیاد شهید تهران می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 28 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 هفته به طول انجامیده است.