سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران – شهریار

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1395 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 41 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.