سالن های کنفرانس ساختمان پرگل – شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه شرکت پاراوان گستر شمال می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت سالن های همکف، اول و پنجم به ترتیب 25 – 26 – 15 می باشد.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن ها به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 5 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا