سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1393 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 26 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 ماه به طول انجامیده است.