تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1393 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه ولایت ایرانشهر می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 42 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 ماه به طول انجامیده است.