سالن کنفرانس اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1400 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 47 نفر + 10 نفر حضار است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، آماده سازی زیرساخت صوت و تصویر، نور عمومی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا