سالن کنفرانس کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1400 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 41 نفر + 19 نفر حضار است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، آماده سازی زیرساخت صوت و تصویر، نور عمومی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا