سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1398 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه شهید بهشتی می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 48 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 هفته به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا