سالن کنفرانس اداره گاز استان البرز

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1398 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اداره گاز استان البرز می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 18 نفر کنفرانس + 51 نفر همایش + 3 نفر هیت رئیسه نفر می باشد (سالن چند منظوره است)

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

موارد پیاده سازی

اجرای کامل سالن به صورت EPC می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا