سالن کنفرانس شرکت عمران و مسکن بانک دی

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1399 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه بانک دی می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 29 نفر + 16 نفر حضار است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا