سالن کنفرانس شرکت توزیع برق استان زنجان

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1398 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه شرکت توزیع برق استان زنجان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 56 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 ماه به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا