این پروژه در سال 1387 اجرا شده است

15000نفر

تجهیز صدارسانی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری رشت در مدت زمان 2 هفته به پایان رسید.