این پروژه در سال 1391 اجرا شده است

13000نفر

تجهیز صدارسانی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز استادیوم ۱۳۰۰۰ نفری سلیمانیه عراق در مدت زمان 2 هفته به پایان رسید.