پروژه تجهیز صوت استادیوم 13000 نفری سلیمانیه عراق

تجهیز استادیوم (صوت)

تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1391 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه استادیو سلیمانیه عراق می باشد.

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 13000 نفر می باشد

موارد پیاده سازی

تجهیز صوت تخصصی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 هفته به طول انجامیده است.

اسکرول به بالا