28 اردیبهشت 1401
طراحی سالن سینما خصوصی | تجهیز سالن سینما خصوصی | سالن سینمای خصوصی برج های ساحلی دژاوو رویان

سالن سینمای خصوصی برج های ساحلی دژاوو رویان

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه کارفرمای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1400 اجرا شده است 16 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، […]