5 شهریور 1401

مسجد نواب تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1389 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
5 شهریور 1401

مسجد امام علی – دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1394 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
27 خرداد 1401

سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394-1395 […]
27 خرداد 1401

سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394-1395 […]
21 شهریور 1401

سالن همایش مجتمع قضایی خانواده و اطفال اداره کل دادگستری استان تهران

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2022/09/Family-and-childrens-justice.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت نصیر عمران آریا، شرکت مهندسین مشاور شورا و شرکت پژواک تابان افق، […]
31 خرداد 1401

سالن همایش گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 145 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط […]
1 تیر 1401

سالن همایش فرمانداری کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سالن همایش فرمانداری کاشان […]
4 مهر 1401

سالن همایش شرکت گل آسای سرما – دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گل آسای سرما […]
27 خرداد 1401

سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394 […]