مارس 7, 2024
طراحی لابی دانشگاه خوارزمی 1

لابی دانشگاه خوارزمی

به درخواست مسئولین دانشگاه خوارزمی استان تهران در سال 1396، لابی این دانشگاه توسط گروه مهندسی پژواک تابان افق طراحی و ساخته شد. در این […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | فرمانداری کاشان

سالن همایش فرمانداری کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سالن همایش فرمانداری کاشان […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

سالن همایش شرکت گاز گیلان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گاز استان گیلان به […]
مارس 15, 2023
ساخت سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه 2

سالن همایش شرکت طره افشان

طراحی سالن همایش مدرن روند پروسه طراحی سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه در سالنی به مساحت حدودا 500 متر مربع به صورت ذوزنقه‌ای شکل […]
ژوئن 20, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر) - 3D

سالن همایش شرکت سبز گلسار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر) استان […]
سپتامبر 26, 2022
طراحی سالن همایش | شرکت گل آسای سرما - دیپوینت

سالن همایش شرکت دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گل آسای سرما […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن همایش شرکت توزیع برق زنجان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت توزیع برق استان […]
ژوئن 17, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش سپاه امام سجاد هرمزگان - 3

سالن همایش سپاه امام سجاد هرمزگان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سپاه امام سجاد هرمزگان به […]
ژوئن 17, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر - 4

سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

سالن همایش دانشگاه علوم پرشکی کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی […]
دسامبر 19, 2022
ساخت سالن همایش دانشگاه خوارزمی 2

سالن همایش دانشگاه خوارزمی

طراحی سالن همایش مدرن روند طراحی سالن همایش دانشگاه خوارزمی در پلانی مربعی شکل به مساحت 370 متر مربع شکل گرفت. در ابتدا به دلیل […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش دادگستری کل استان همدان

سالن همایش دادگستری کل همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دادگستری کل استان همدان به […]
سپتامبر 12, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز پروژه سالن همایش مجتمع قضائی خانواده و اطفال استان تهران

سالن همایش دادگستری کل تهران

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2022/09/Family-and-childrens-justice.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت نصیر عمران آریا، شرکت مهندسین مشاور شورا و شرکت پژواک تابان افق، […]
ژوئن 12, 2022
سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز

سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان مسلمین شیراز به پایان […]
آوریل 9, 2023
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش | آمفی تئاتر بیمارستان فیروزگر استان تهران

سالن همایش بیمارستان فیروزگر تهران

ساخت سالن همایش مدرن مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی فیروزگر، بیمارستان فیروزگر، دارای یک سالن همایش به ظرفیت 236 نفر که قدمت آن به 50 سال […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش بیمارستان شهید رهنمود یزد

سالن همایش بیمارستان رهنمود یزد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش بیمارستان شهید رهنمود یزد به پایان […]
ژوئن 14, 2022
سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر

سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن همایش اردوگاه شهید رسولی نوشهر به پایان رسید… سال […]
ژوئن 17, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان - 14

سالن همایش اتاق بازرگانی گرگان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
ژوئن 17, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان - 4

سالن همایش اتاق بازرگانی کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
ژوئن 17, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد - 4

سالن همایش اتاق بازرگانی شهرکرد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

سالن همایش اتاق بازرگانی زاهدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران - شهریار

سالن همایش آموزش و پرورش شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران - رباط کریم

سالن همایش آموزش و پرورش رباط کریم

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
ژوئن 17, 2022
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - دماوند

سالن همایش آموزش و پرورش دماوند

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
مارس 15, 2023
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه - 3D

سالن کنفرانس شرکت طره افشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه در […]
جولای 29, 2023
تجهیز صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر شرکت گل آسای سرما (دیپوینت)

سالن کنفرانس شرکت دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس شرکت گل آسای سرما (دیپوینت) به پایان رسید… سال […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن کنفرانس شرکت توزیع برق زنجان

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 56 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت  کنفرانس، […]
سپتامبر 19, 2023
ساخت سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویان

سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویاناستان تهران در […]
ژوئن 18, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر - 5

سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
آوریل 6, 2023
تجهیز سالن همایش | دانشگاه شهید بهشتی استان تهران

سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌ فنی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی استان تهران در مدت زمان 1 […]
می 18, 2022
سالن کنفرانس دادگستری کل استان همدان

سالن کنفرانس دادگستری کل همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن های کنفرانس دادگستری کل استان همدان […]
ژوئن 18, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز - 3D

سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز

  به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز در […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | اداره گاز استان البرز

سالن کنفرانس اداره گاز البرز

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 18 نفر کنفرانس + 51 نفر همایش + […]
مارس 15, 2023
تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان البرز - 3D

سالن کنفرانس اداره توزیع برق البرز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان […]
ژوئن 18, 2022
سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی زاهدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
آوریل 8, 2023
سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - شهریار

سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان […]
اکتبر 15, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز پروژه سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری ازنا - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری ازنا

https://pto-co.com/wp-content/uploads/2023/09/سالن-آمفی-تئاتر-ازنا-720.mp4 به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و […]
می 18, 2022
طراحی اماکن مذهبی | تجهیز اماکن مذهبی | سالن نمازخانه دادگستری کل استان همدان

ساخت نمازخانه دادگستری کل همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن نمازخانه و اجتماعات مذهبی دادگستری […]
آگوست 27, 2022
تجهیز اماکن مذهبی | تجهیز مسجد نواب استان تهران

تجهیز صوت مسجد نواب تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1389 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
آگوست 27, 2022
تجهیز اماکن ورزشی | استادیوم 15000 نفری رشت

تجهیز صوت استادیوم 15000 نفری رشت

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
آگوست 27, 2022
تجهیز اماکن ورزشی | تجهیز استادیوم 15000 نفری اراک

تجهیز صوت استادیوم 15000 نفری اراک

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
مارس 16, 2023
تجهیز سیستم صوتی تالار ورزنه برداری اردبیل 2

تالار وزنه برداری اردبیل

به همت مسئولین تالار وزنه برداری شهدای مدافع حرم استان اردبیل، تصمیم بر، بروزرسانی این فضا به لحاظ تجهیز صدارسانی و تجهیز سیستم صوت حرفه […]