5 شهریور 1401

مسجد نواب تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1389 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
5 شهریور 1401

مسجد امام علی – دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران

سال اجرا موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1394 اجرا شده است صوت تخصصی، ضبط و پخش تصویر   به لطف پروردگار و تلاش […]
27 خرداد 1401

سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی […]
27 خرداد 1401

سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران […]
31 خرداد 1401

سالن همایش گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 145 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط […]
1 تیر 1401

سالن همایش فرمانداری کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سالن همایش فرمانداری کاشان […]
4 مهر 1401

سالن همایش شرکت گل آسای سرما – دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گل آسای سرما […]
27 خرداد 1401

سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گاز استان گیلان به […]
24 اسفند 1401

سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه در […]