پژواک تابان افق

تجهیز سالن همایش

تجهیز سالن جلسات

تجهیز سالن جلسات صدای آکوستیک، اکو و انعکاس صدا صدا از بلندگو ها ساطع می شود. بیشتر صدای تولیدی قابل شنیدن به صورت مستقیم نیست، اما از حضار می گذرد و شروع به انعکاس در سراسر سالن می کند. اگر انعکاس صدا قوی باشد و دقیقا بدانیم منبع صدا در کجا قرار دارد این صدا …

تجهیز سالن جلسات ادامه »

مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر

مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر: 1- چند ردیفه : که در این روش صندلی ها در یک راستا و در یک خط راست به صورت موازی پشت سر هم چیده میشوند. در این مدل چیدمان اگر در دو سمت ردیف صندلی ها راهرو وجود داشته باشد استاندار قرارگیری تعداد صندلی در هر ردیف 14 تا …

مدل های چیدن صندلی های آمفی تئاتر ادامه »