25 اسفند 1401
تجهیز صوت حرفه ای تالار وزنه برداری شهدای مدافعین حرم - اداره کل ورزش و جوانان اردبیل - 16

تالار وزنه برداری شهدای مدافعین حرم – اداره کل ورزش و جوانان اردبیل

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1401 اجرا شده است 500 نفر تجهیز صدارسانی – صوت حرفه ای سالن – تجهیز […]
5 شهریور 1401
تجهیز اماکن ورزشی | تجهیز استادیوم 15000 نفری کاشان

استادیوم 15000 نفری کاشان

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
5 شهریور 1401
تجهیز اماکن ورزشی | استادیوم 15000 نفری رشت

استادیوم 15000 نفری رشت

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
5 شهریور 1401
تجهیز اماکن ورزشی | تجهیز استادیوم 15000 نفری اراک

استادیوم 15000 نفری اراک

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1387 اجرا شده است 15000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]
28 اردیبهشت 1401
تجهیز اماکن ورزشی | تجهیز استادیوم 13000 نفری سلیمانیه عراق

استادیوم 13000 نفری سلیمانیه عراق

سال اجرا ظرفیت موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1391 اجرا شده است 13000نفر تجهیز صدارسانی   به لطف پروردگار و تلاش و همت […]