27 خرداد 1401
project conference hall real 0026 2 scaled | شرکت پژواک تابان افق

سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394-1395 […]
27 خرداد 1401
project conference hall real 0025 2 scaled | شرکت پژواک تابان افق

سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394-1395 […]
31 خرداد 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سالن همایش گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 145 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط […]
1 تیر 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | فرمانداری کاشان

سالن همایش فرمانداری کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سالن همایش فرمانداری کاشان […]
4 مهر 1401
طراحی سالن همایش | شرکت گل آسای سرما - دیپوینت

سالن همایش شرکت گل آسای سرما – دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گل آسای سرما […]
27 خرداد 1401
project conference hall real 0028 1 scaled | شرکت پژواک تابان افق

سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

اجرا (REAL)اجرا (REAL)اجرا (REAL) قبل بعدی طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D)طرح سه بعدی (3D) قبل بعدی تاریخ اجرا این پروژه در سال 1394 […]
24 اسفند 1401
3D torre afshan Urmia 1 conference hall | شرکت پژواک تابان افق

سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه در […]
30 خرداد 1401
3d yaser 5 small conference hall 14 | شرکت پژواک تابان افق

سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر)

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر) استان […]
1 تیر 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن همایش شرکت توزیع برق استان زنجان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت توزیع برق استان […]