27 خرداد 1401
سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پرشکی […]
27 خرداد 1401
سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران

سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس تهران […]
31 خرداد 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سالن همایش گروه هتل‌های متین مجتمع اقامتی چابکسر

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 145 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت، ضبط […]
1 تیر 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | فرمانداری کاشان

سالن همایش فرمانداری کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش سالن همایش فرمانداری کاشان […]
4 مهر 1401
طراحی سالن همایش | شرکت گل آسای سرما - دیپوینت

سالن همایش شرکت گل آسای سرما – دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گل آسای سرما […]
27 خرداد 1401
سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

سالن همایش شرکت گاز استان گیلان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت گاز استان گیلان به […]
24 اسفند 1401
سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه

سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت طره افشان ارومیه در […]
30 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر) - 3D

سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر)

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت سبز گلسار (یاسر) استان […]
1 تیر 1401
طراحی سالن همایش | تجهیز سالن همایش | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن همایش شرکت توزیع برق استان زنجان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش شرکت توزیع برق استان […]